Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

(1) Уместо формулара, за брже и јефтиније подношење можете корисити систем еПријава


ЖИГОВИ

Захтев за признање жига (Образац Ж-1)
(PDF_format ) ( WORD_format )

Упутство за пoпуњавање пријаве за признање жига

(PDF_format)

Захтев за раздвајање пријаве жига (Образац Ж-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене имена и адресе (Образац Ж-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис ограничења списка робе односно услуга (Образац Ж-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса жига или права из пријаве (Образац Ж-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис лиценце (Образац Ж-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис залоге (Образац Ж-7)
( PDF_format ) (WORD_format )

Захтев за продужење важења жига (Образац Ж-8)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за раздвајање жига (Образац Ж-9)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Пример захтева за решерш жига
( PDF_format ) ( WORD_format )

Пример захтева за решерш жига на име носиоца
( PDF_format ) ( WORD_format)


Захтев за међународно признање жига (Образац МЖ)
( PDF_format ) (WORD_format)

Упутство о поступку међународне заштите жигова
(PDF_format )