Архива закона и прописа

Актуелни закони и прописи
Година Назив
Патенти
2019 Закон о изменама и допунама Закона о патентима Преузми
2018 Закон о изменама и допунама Закона о патентима Преузми
2011 Закон о патентима Преузми
2004 Закон о патентима Преузми
1995 Закон о патентима Преузми
1990 Закон о изменама и допунама Закона о заштити проналазака 2 Преузми
1990 Закон о изменама и допунама Закона о заштити проналазака Преузми
1981 Закон о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања Преузми
1974 Закон о изменама и допунама Закона о патентима Преузми
1962 Закон о патентима и техничким унапређењима Преузми
1962 Закон о изменама Закона о патентима и техничким унапређењима Преузми
1960 Закон о патентима и техничким унапређењима Преузми
1948 Закон о проналасцима и техничким усавршењима Преузми
1928 Закон о изменама и допунама Закона о заштити индустриске својине Преузми
1922 Закон o заштити индустријске својине Преузми
Жигови
2009 Закон о жиговима Преузми
2004-2005 Закон о жиговима Преузми
1995-1996 Закон о жиговима Преузми
1990 Закон о изменама и допунама Закона о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања 2 Преузми
1990 Закон о изменама и допунама Закона о заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања Преузми
1981 Закон заштити проналазака, техничких унапређења и знакова разликовања Преузми
1974 Закон о изменама Закона о патентима и техничким унапређењима Преузми
1961 Закон о робним и услужним жиговима 2 Преузми
1961 Закон о робним и услужним жиговима Преузми
1948 Закон о проналасцима и техничким усавршењима Преузми
1928 Закон о изменама и допунама Закона о заштити индустријске својине Преузми
1922 Закон о заштити индустријске својине Преузми
1884 Закон о заштити фабричких и трговинских жигова Преузми
Индустријски дизајн
2009; 2015; 2018 Закон о правној заштити индустријског дизајна Преузми
2009 Закон о правној заштити индустријског дизајна Преузми
2004 Закон о правној заштити дизајна Преузми
Ауторско и сродна права
2019 Закон о изменама и допунама Закона о ауторским и сродним правима Преузми
2011 Закон о изменама и допуни Закона о ауторским и сродним правима Преузми
2009 Закон о ауторским и сродним правима Преузми
2004 Закон о ауторским и сродним правима Преузми
1998 Закон о ауторским и сродним правима Преузми
1990 Закон о изменама и допунама Закона о ауторском праву Преузми
1986 Закон о изменама и допунама Закона о ауторском праву Преузми
1978 Закон о ауторском праву Преузми
1968 Закон о ауторском праву Преузми
1965 Закон о изменама и допунама Закона о ауторском праву Преузми
1957 Закон о ауторском праву Преузми
1946 Закон о заштити ауторског права Преузми
1930 Закон о заштити ауторског права Преузми
Ознаке географског порекла
2010 Закон о ознакама географског порекла Преузми
2006 Закон о ознакама географског порекла Преузми
1995 Закон о географским ознакама порекла Преузми
Топографије полупроводничких производа
2009 Закон о заштити топографија интегрисаних кола Преузми
2004 Закон о заштити топографија интегрисаних кола Преузми
1998 Закон о заштити топографија интегрисаних кола Преузми