Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Правци експлоатисања

Шта ако ваша идеја није нова али има комерцијални потенцијал?

Ако постоји стање технике за вашу идеју али не и комерцијални производ, и ви сте убеђени да производ може бити успешан, могућа стратегија је да престанете да будете проналазач и да размотрите да постанете предузетник.

Покушајте да контактирате власника ИС идеје. Ако власник не „ради“ на ИС, може бити корисно размотрити договор у којем ви узимате лиценцу за искоришћавање идеје. Може постојати производ али који се не продаје у вашој земљи. Могли бисте да размотрите да постанете увозник или произвођач под лиценцом.

Или бисте могли да дискутујете с власником ИС о могућности да редизајнирате или модификујете производ за другачију примену или друго тржиште.

Ако сте предузетнички настројени, можда је нешто могуће!

 

ZIS