Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВУ

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВУ О ПАТЕНТИМА

Приручник за наставу о патентима је креиран од стране Европске патентне академије, установе Европског завода за патенте која се бави едукацијом и обукама, у циљу подизања свести о значају патената међу студентима.

Дизајниран је за упоребу од стране предавача на универзитетима и садржи све што је потребно како би се студентима омогућио свеобухватан увод у патентни систем, укључујући информације о подношењу патентних пријава и претраживању постојећих патената .

Без обзира на то да ли имате искуства са патентима или не, овај приручник садржи прилагођене материјале за предавања, који ће Вам омогућити да припремите и одржите предавање у трајању од једног до два сата, као и три додатна модула уколико то буде потребно.

Више о Приручнику за наставу о патентима можете прочитати овде.

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВУ О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ

У припреми је проширени комплет материјала за предавање о интелектуалној својини намењен предавачима на факултетима, у виду Приручника за наставу о интелектуалној својини. Први део новог приручника, под називом „Основе интелектуалне својине“ (IP Basics) већ је доступан на енглеском, француском и немачком језику, и може се преузети на линку www.epo.org/teaching-kit.

Овај део пружа довољно информација за уводне презентације у трајању од 2-3 сата и покрива сва права интелектуалне својине.

Преостала два дела приручника – IP Advanced и IP Search Tools биће комплетирани током године. Приручник за наставу о интелектуалној својини израђен је у сарадњи Европске патентне академије и Завода за хармонизацију интерног тржишта, те представља „напредну верзију“ постојећег приручника за наставу о патентима који је представљен јавности пре четири године.

Више о Приручнику за наставу о интелектуалној својини можете прочитати овде (на енглеском језику).