Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

ЖИГОВИ

Захтев за признање жига (Образац Ж-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Упутство за пoпуњавање пријаве за признање жига
(PDF_format)

Захтев за раздвајање пријаве жига (Образац Ж-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене имена и адресе (Образац Ж-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис ограничења списка робе односно услуга (Образац Ж-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса жига или права из пријаве (Образац Ж-5)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис лиценце (Образац Ж-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис залоге (Образац Ж-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за продужење важења жига (Образац Ж-8)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за раздвајање жига (Образац Ж-9)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Пример захтева за решерш жига
( PDF_format ) ( WORD_format )

Пример захтева за решерш жига на име носиоца
( PDF_format ) ( WORD_format)


Захтев за међународно признање жига (Образац МЖ)
( PDF_format ) (WORD_format)

Упутство о поступку међународне заштите жигова
( PDF_format )