Назад на Ознаке географског порекла

Међународна заштита ознака географског порекла

Међународна заштита

Овлашћени корисник ознаке географског порекла, односно подносилац пријаве за признавање статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла може преко Завода да поднесе захтев за међународно регистровање на основу Лисабонског аранжмана, а поред тога за ознаке географског порекла за пољопривредне и прехрамбене производе може да поднесе захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске уније.

Међународно регистровање ознака географског порекла врши се према одредбама Лисабонског аранжмана о заштити ознака порекла и њиховом међународном регистровању од 31.10.1958. године са изменама од 14.07.1967. године и амандманима од 28.09.1979. године.

Међународни систем регистрације ознака географског порекла нуди могућност остваривања заштите ознака географског порекла у више држава и/или међувладиних организација. У оквиру Лисабонског система, једна међународна пријава замењује читав низ пријава које би иначе требало да се поднесу Заводима одговарајућих земаља.

Списак земаља чланица Лисабонског споразума за које је могуће остварити међународно регистровање ознака географског порекла можете погледати на линку: WIPO Lex

ZIS