Назад на Индустијски дизајн

Међународна заштита индустријског дизајна

Индустријски дизајн је територијално право и регистрацијом се стиче право на дизајн на територији земље за коју је регистрован. У случају да подносилац жели да поднесе пријаву за заштиту индустријског дизајна у другим земљама, то може учитнити директно подношењем пријаве у земљи где се може остварити заштите преко заступника у тој земљи, или путем Међународне регистрације дизајна уз назначење земаља/региона за заштиту преко Завода за интелектуалну својину. У случају подношења пријаве индустријског дизајна ван Србије уз претходно поднету националну пријаву, треба водити рачуна да се то учини у приоритетном року од 6 месеци ради признања датума подношења из националне пријаве.

 

Коме се подноси пријава за међународно регистровање
Носилац права на индустријски дизајн, односно подносилац пријаве за признање права на индустријски дизајн, може да поднесе захтев за међународно регистровање свог индустријског дизајна преко Завода за интелектуалну својину.

Захтев за међународно регистровање може да се поднесе и директно Међународном бироу.

 

Које су предности међународног регистровања?
На основу Хашког споразума о међународном регистровању индустријског дизајна може се остварити заштита у земљама које су потписнице тог споразума.

Међународни систем регистрације индустријског дизајна нуди могућност остваривања заштите индустријског дизајна у више држава и/или међувладиних организација подношењем једне пријаве и плаћањем јединствене таксе. У оквиру Хашког система, једна међународна пријава замењује читав низ пријава које би иначе требало да се поднесу Заводима одговарајућих земаља.

 

Ко може да понесе пријаву за међународно регистровање?
Физичка лица, којa су држављани Републике Србије или имају пребивалиште на њеној територији и правна лица, која имају седиште или озбиљно и стварно индустријско или трговинско предузеће на територији Републике Србије, посредством Завода за интелектуалну својину могу поднети пријаву за међународно регистровање индустријског дизајна Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину (WIPO).

 

Који су делови пријаве за међународно регистровање индустријског дизајна ?

  1. Захтев за међународно регистровање индустријског дизајна МД-1
  2. Приказ индустријског дизајна
  3. Пуномоћје (ако се захтев подноси преко пуномоћника)
  4. Доказ о уплати таксе за захтев

 

У којим земљама може да се међународно региструје индустријски дизајн
Списак земаља чланица Хашког споразума за које је могуће остварити међународно регистровање индустријског дизајна можете погледати на линку.

 

Колико траје међународна регистрација
Међународна заштита индустријског дизајна траје 5 (пет) година, рачунајући од дана међународне регистрације и може се обнављати на сваких пет година, у зависности од националних закона земаља које су назначене у пријави (максимално 25 година).

 

Колико кошта међународна заштита индустријског дизајна
За међународно регистровање индустријског дизајна подносилац пријаве, поред републичке административне таксе за захтев, плаћа и таксу у швајцарским францима (CHF) Међународном бироу Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) у Женеви.

Такса се плаћа за први период регистрације у трајању од 5 година, с тим да се пре истека наведеног периода, а најкасније у року од 6 месеци по истеку овог рока ( уз плаћање додатне таксе ), заштита може обновити за период од наредних пет година и тако редом у зависности од националних закона земаља које су назначене у пријави (максимално 25 година).

Заштита се може обновити у свим или само неким од првобитно назначених земаља и за све или само неке индустријске дизајне, уколико се ради о вишеструкој пријави.

Основна такса за међународно регистровање индустријског дизајна је 397 CHF за први предмет заштите, док је за сваки следећи по 19 CHF. Уз основну таксу за међународну регистрацију индустријског дизајна, таксу за сваку од назначених земаља у којима се тражи заштита, потребно је још уплатити и 17 CHF за сваки приказ индустријског дизајна. За већи број приказа који не могу да стану на један А4 формат папира, наплаћује се за сваки следећи формат А4 папира са приказима и такса у износу од 150 CHF.
Таксу можете и сами израчунати путем апликације Hague System Fee Calculator.

ZIS