Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке у 2016. години

- План јавних набавки у 2016. години

ЈН 09/16: Набавка услуга развоја постојеће програмске апликације е-Пријава (надоградња постојеће ИПАС апликације)

- обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

ЈН 07/16: Набавка радова – кречење службених просторија у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору
ЈН 05/16: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2

ЈН 4/16: Набавка услуга израде и штампања Извештаја о раду Завода за интелектуалну својину за 2015. годину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одговор понуђачу
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору
ЈН 03/16: Услуге посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одговор понуђачу
- измењена конкурсна документација
- обавештење о продужењу рока за подношење понуда
- одговор понуђачу
- одлука о обустави поступка
- обавештење о обустави поступка јавне набавке
ЈН 01/16: Набавка (продужење) лиценци коришћење антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуде
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору