Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке у 2016. години

- План јавних набавки у 2016. години

ЈН 09/16: Набавка услуга развоја постојеће програмске апликације е-Пријава (надоградња постојеће ИПАС апликације)

- обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору

ЈН 07/16: Набавка радова – кречење службених просторија у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору
ЈН 05/16: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2

ЈН 4/16: Набавка услуга израде и штампања Извештаја о раду Завода за интелектуалну својину за 2015. годину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одговор понуђачу
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору
ЈН 03/16: Услуге посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одговор понуђачу
- измењена конкурсна документација
- обавештење о продужењу рока за подношење понуда
- одговор понуђачу
- одлука о обустави поступка
- обавештење о обустави поступка јавне набавке
ЈН 01/16: Набавка (продужење) лиценци коришћење антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуде
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору