Обрасци и упутства(7 докумената)

Обрасци

pdf · 59 KB

Захтев за регистровање ознаке географског порекла

Образац Г-1

Преузми датотеку
pdf · 73 KB

Захтев за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Образац О-1

Преузми датотеку
pdf · 66 KB

Захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла

Образац О-2

Преузми датотеку
pdf · 71 KB

Захтев за упис промене у регистре овлашћених корисника ознаке географског порекла

Образац О-3

Преузми датотеку
pdf · 67 KB

Захтев за међународно регистровање ознаке географског порекла

Образац МГ-1

Преузми датотеку
pdf · 72 KB

Захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице

Образац ЕУГ-1

Преузми датотеку
pdf · 66 KB

Захтев за измену података о специфичним карактеристикама производа

Образац О-4

Преузми датотеку