Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Електронско подношење пријава и поднесака у Заводу за интелектуалну својину

УВОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Који су технички предуслови за подношење пријаве или поднеска?

- За електронско подношење пријава или поднесака Заводу за интелектуалну својину неопходно је поседовати квалификовани сертификат за електронски потпис који издају:
1) ЈП Пошта;
2) Привредна комора Србије;
3) МУП (бесплатни сертификат за електронски потпис на личној карти);
4) Халком,
5) Е-Смарт.

- На рачунару је потребно да буду инсталирани:
---32-битно Јава извршно окружење (видео упутство је у најчешће постављаним питањима),
---middleware софтвер издаваоца сертификата за електронски потпис,
---сертификати издаваоца смештени у системским подешавањима (Certificate Store), и то:
------ CA Root (Trusted Root Certification Authorities) ,
------ CA Intermediate (Intermediate Certification Authorities).

- Електронски потпис при електронском подношењу се врши са рачунара (Windows, Linux, MacOS - зависно од техничких предуслова за конкретни сертификат), док унос и преглед података евентуално можете урадити са било ког мобилног уређаја чији екран може да прикаже цео веб формулар.

Из којих корака се састоји припрема и електронско подношење пријаве?

- Након регистрације на систем е-Пријаве депонујете сертификат за електронски потпис, тако да није потребан долазак у Завод тим поводом.

- При изради нове пријаве или поднеска унесите податке и прилоге и извршите снимање.

- Проверите податке и акцијом "Поднеси" започињете подношење, које се састоји из:
1) електронског потписа,
2) прибављања инструкције за уплату таксе, и
3) слања.

- Након окончаног подношења првобитни статус пријаве "У изради" се мења у "Поднето".

Шта добијате подношењем пријаве?

Подношењем пријаве електронским путем аплицирате за стицање заштите одређеног права на територији Републике Србије потпуно идентично као да сте пријаву поднели у папирној форми.

Колико кошта заштита?

- Електронско подношење омогућава и умањење износа таксе који можете израчунати користећи онлајн калкулатор таксе и проверити на страници са прописаним тарифама административних такси.

- Износ таксе се аутоматски израчунава приликом електронског подношења, након уношења и снимања података, а можете унети и измењен износ када је потребно.

- Приликом подношења добија се инструкција за плаћање у облику опште уплатнице са бројем рачуна, износом и генерисаним позивом на број, тако да уплату можете извршити помоћу Вашег електронског банкарског система, на пошти или у банци.

- Подржана је и уплата помоћу платних картица а предвиђено је и мобилно плаћање путем IPS QR кода.

- Погледајте Детаљније објашњење за плаћање.

Када је пријава поднета Заводу за интелектуалну својину?


- Ако су електронска пријава или електронски поднесак поднети радним даном у периоду до 15:30, сматраће се да је поднета истог дана када сте окончали поступак електронског подношења.

- Уколико су електронска пријава или електронски поднесак поднети нерадним даном или радним даном после 15:30, третираће се као да су у Заводу примљени првог наредног радног дана.

Како да знам да ли је моја електронска пријава примљена?

- Након успешног електронског подношења статус пријаве се из "поднето" мења у "заведено".

- Аутоматски добијате имејл обавештење о пријему електронског документа.

- Након завођења у електронске регистре добијате електронски и информацију о броју под којим је ваша пријава заведена, а прописани подаци дефинисани законима о правима интелектуалне својине постају јавно доступни у одговарајућем регистру на сајту Завода за интелектуалну својину.

За упознавање са подношењем електронске пријаве погледајте одговоре на најчешће постављана питања и корисничка упутства.
Уколико имате техничких потешкоћа контактирајте техничку подршку путем имејла
_или телефоном 011-2025-841

За покретање електронског подношења кликните на дугме:


Е - ПРИЈАВА

Најчешћа питања о е-Пријави

Да ли је неопходан дигитални потпис да би се користила е-Пријава?

За већину е-услуга које су омогућене на е-Пријави неопходно је обезбедити квалификовани сертификат за електроснки потпис, и регистровати га на порталу е-Пријаве. То важи за подношење свих е-пријава као и већине поднесака.

За мањи број е-поднесака није потребан дигитални потпис - уплата таксе за продужење патента и слично.

Како могу да обезбедим електронски потпис?

Потребно је да прибавите квалификовани сертификат за електронски потпис који се уписује у смарт картицу или USB token уређај. За коришћење смарт картице потребан је читач картица.

У Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења уписана су овлашћена сертификациона тела која издају квалификовани сертификат за електронски потпис:
• МУП (дигитални потпис се бесплатно уписује у чип личне карте у полицијској станици)
• Привредна комора Србије
• Пошта Србије
• Халком
• Е-смарт.

Више детаља о е-потпису можете пронаћи на сајту надлежног Министарства као и на сајтовима сертификационих тела.

Где могу да прибавим middleware софтвер за свој електронски сертификат?

"Middleware" софтвер је потребан за правилно функционисање електронског сертификата. Софтвер се преузима са интернет презентација одговарајућег сертификационог тела:

• МУП (http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/)

• Привредна комора Србије (https://pks.rs/strana/sekcija/usluge-elektronski-sertifikat-download)

• Пошта Србије (https://www.ca.posta.rs/preuzimanje_softvera.htm)

• Халком – попуњавањем форме на страници (https://www.halcom.rs/rs/proizvodi/kvalifikovani-sertifikat/preuzimanje-softvera-nexus-personal/) добићете од стране Халкома линк за преузимање

• е-Смарт (http://qca.e-smartsys.com/ > preuzimanje > ESS QCA PKCS11 instalacije)

Који софтвер је потребан за коришћење е-Пријаве?

За коришћење е-Пријаве потребно је обезбедити:
• Интернет претраживач (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, и други)• Инсталирано Јава извршно окружење (Java Runtime Environment, version 8, 32-bit).
• Инсталирани middleware софтвер издаваоца сертификата за електронски потпис.
• Инсталирани сертификати издаваоца у системским подешавањима (Certificate Store), и то:
- CA Root (Trusted Root Certification Authorities) ,
- CA Intermediate (Intermediate Certification Authorities).

Сам програм за дигитални потпис се аутоматски учитава. Током убацивања сертификата и потписа е-пријаве пожељно је деактивирати 64-битно Јава извршно окружење (ако је присутно на рачунару).


Eлектронске пријаве и поднеске можете припремати на десктоп и лаптоп рачунарима са уобичајеним оперативним системима (Microsoft Windows, Linux, macOS, Chrome OS). Унос и преглед података можете евентуално урадити и на мобилним уређајима који могу да коректно прикажу формулар.
Међутим, електронско потписивање током подношења се може извршити само на системима које технички подржава издавалац Вашег сертификата - најчешће је у питању Microsoft Windows систем.

Уколико се на Вашем екрану не приказује комплетан електронски формулар, проширите прозор интернет претраживача на цео екран, или умањите приказ када је то неопходно (zoom-out).

Како се инсталира Јава окружење за електронски потпис? (видео упутство)

Извршно Јава окружења (Java runtime environment 8, 32-bit) је потребно за покретање Јава програма, који је учитавање сертификата за електронски потпис. На приложеном видео снимку је приказан поступак инсталације. Током убацивања сертификата и потписа е-пријаве пожељно је деактивирати 64-битно Јава извршно окружење (ако је присутно на рачунару).
Видео упутство за инсталирање извршног Јава окружења:


Да ли сертификат за електронски потпис мора да буде евидентиран у е-Пријави?

Потребно је да се изврши депоновање Вашег сертификата за електронски потпис (по аналогији са класичним депоновањем својеручног потписа на папиру). Није потребно долазити у Завод ради депоновања.
Депоновање електронског сертификата се технички обавља у оквиру уређивања корисничког профила у систему е-пријава, након регистрације и приступања систему.
Депоновање потписа подразумева чување јавног кључа Вашег сертификата који се користи за дигитални потпис, што се проверава приликом потписивања докумената.

Како је технички решено електронско потписивање, када савремени интернет претраживачи не подржавају Java аплете?

Програми за депоновање електронског потписа и електронско потписивање су направљени у Java Web Start технологији и извршавају се независно од интернет прегледача.

Програм се аутоматски учитава током коришћења е-пријаве тако што се преузима фајл "launch.jnlp" који покреће програм за потпис који се извршава на Вашем рачунару. Уколико вам прегледач (рецимо Google Chrome) прикаже упозорење да сте преузели потенцијално опасан фајл, потврдите да прихватате преузимање. Програм служи искључиво за електронски потпис и безбедан је за коришћење на вашем рачунару.
Није потребна претходна инсталација посебног програма за потпис, међутим неопходни су предуслови за покретање тог програма - middleware софтвер који обезбеђује издавалац сертификата као и 32-битно извршно окружење Јава програма. Током убацивања сертификата и потписа е-пријаве пожељно је деактивирати 64-битно Јава извршно окружење (ако је присутно на рачунару).

Поступак за подешавање МУП сертификата са личне карте

1. Инсталација апликације челик (линк са сајта МУП-а: Читач електронске личне карте, Челик апликација 32 битна или Челик апликација 64 битна)
– уколико се ЛК успешно очита, видеће се слика корисника, у супротном је картица вероватно наопако убачена у читач;

2. Предуслови за инсталацију софтвера:
- Читач смарт картица мора бити прикључен за рачунар у току инсталације;
- Инсталирани оригинални драјвери за модел читача смарт картица. Препорука је да се драјвери преузму са сајта произвођача читача смарт картица;
- Инсталиран Visual C (2008) 32 битни или Visual C (2008) 64 битни;
- Инсталиран Visual C (2015-2019) 32 битни или Visual C (2015-2019) 64 битни;

3. Инсталација неопходних сертификата са МУП-овог сајта
- http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/ca_crl/ (уз напомену где се који смешта на корисничи рачунар, нпр. Root certificates и Intermediate certificates);

4. Инсталација middleware http://ca.mup.gov.rs/ca/ca_cyr/start/kes/

Како се уређује величина слике знака у електронској пријави жига (видео)

Видео упутство за подешавање димензија слике у програму GIMP:
(Scale image: 70 mm / 300 pixels per inch)

Како се подноси Међународна пријава жигa или дизајна?

Приликом приступања почетној страници е-Пријаве, неопходно је изабрати опцију Нови поднесак. У сегменту под бројем 3 - Поступак међународне регистрације жига и дизајна - налази се линк: е-Захтев за међународну регистрацију жига/дизајна, путем кога се приступа форми за подношење међународне пријаве. Потребно је унети број националне пријаве за коју је међународна пријава везана.

Могући начини плаћања на Е-пријави

Постоје два различита случаја која утичу на одабир начина плаћања, зависно од почетне позиције у којој се налази корисник:

1. Кад има општу уплатницу плаћену – доказ уплате у ПДФ формату као прилог (на картици „Прилози“, пре потписивања које онемогућава сваку даљу измену пријаве/поднеска) – бира се опција “Плаћам на други начин” (општи рачун Завода на страници Тарифа административних такси), или

2. Кад генерише уплатницу на еПријави – доказ о уплати шаље Трезор НБС у року од 1 сата Заводу – није потребан доказ уплате у ПДФ формату као прилог – бира се опција “Прими инструкције о плаћању”, а затим: Општа уплатница или Плаћање картицама.

Погледајте Детаљније објашњење за плаћање.

Електронско подношење међународних пријава патената


ePCT