Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Јавне набавке у 2017. години

ЈН 06/17: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2
ЈН 05/17: Набавка услуга развоја постојеће програмске апликације е-Пријава (надоградња постојеће ИПАС апликације)

- обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору
ЈН 04/17: Набавка (продужење важења) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину:

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- измена и допуна конкурсне документације
- одлука о додели уговора
ЈН 03/17: Набавка услугe систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одговор понуђачу
- oдговор понуђачу 2
- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору