Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН 02/15: Набавка (продужење) лиценци коришћење антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуде
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору
ЈН 04/15: Кречење службених просторија у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуде
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору