Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Напомена

Ова публикација је базирана на материјалу у власништву Европског завода за патенте. Адаптирана је од стране Завода за интелектуалну својину Републике Србије уз дозволу Европског завода за патенте. Европски завод за патенте није одговаран за квалитет превода или евентуално прилагођавање текста публикације. Оригиналу публикације се може приступити на сајту Европског завода за патенте.

 

ZIS