Назад на почетак Приручника

Приручник за проналазаче

Листа помоћи за проналазаче и иновације

Информације и ресурси за иновације

ИНФОРМАЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊЕ

Заједнички информациони сервис за истраживање и развој (CORDIS) http://cordis.europa.eu/en/home.html

Европске индустријске иновације
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm

CORDIS
http://cordis.europa.eu/home_en.html

Главни делови:

 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

Европска мрежа предузетништва http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm

Тржиште технологија
http://www.innovationrelay.net/marketplace/

Асоцијације европских професионалаца науке и технологије (ASTP)
http://www.astp.net/

PraxisUnico
http://www.praxisunico.org.uk/

ProTon Europe
http://www.protoneurope.org/

Aсоцијација за универзотетско истраживање и индустријске везе (Auril)
http://www.auril.org.uk/pages/knowledge-transfer-training-consortium.php

Институт за трансфер знањса
http://www.ikt.org.uk/

 

ФИНАНСИРАЊЕ И ПОДРШКА ЗА ИНОВАТИВНА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА

Европска мрежа пословних анђела (EBAN)
http://www.eban.org/

Европска пословна мрежа (EBN) Пословни иновативниу центар
http://www.ebn.be/

Еуро инфо центри
Савети и помоћ малим и средњим предузећима. Мрежа од 270 Еуро инфо центара и 11 центара за коресподенцију који се налазе у 37 земаља.
http://www.euro-info.org.uk/

Веб сервис Европске комисије „Мере подршке и иницијативе за предузећа“ http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/index_en.htm

Финансирање иновација
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Алат за „online“ самооцењивање бизнис плана
http://www.gate2growth.com > ‘Пилот верзија теста за бизнис план’

Седми оквирни програм (FP7)
http://cordis.europa.eu/fp7

 

ZIS