Базе података

Преглед Е-регистара и база Завода за интелектуалну својину, као и других јавно доступних међународних база података о правима индустријске својине.

Е-регистар ознака географског порекла

Национални е-Регистар ознака географског порекла може се претражити по врсти производа, географском називу или подносиоцу.

Уколико желите да погледате интегралну листу регистрованих ознака географског порекла кликните ОВДЕ.

ZIS
Претрага

Статистика регистрованих ознака географског порекла у Републици Србији

Овде можете погледати статистику, елаборате и преглед свих до сада регистрованих ознака географског порекла у Републици Србији.

ZIS
Прегледај све

Lisbon Express база

Ова база података садржи информације о свим ознакама географског порекла уписаним у Међународни регистар који води Међународни биро WIPO-а у складу са Лисабонским системом за заштиту имена порекла и географских ознака и њихову међународну регистрацију

WIPO website

GIVIEW база

База ознака географског порекла GIview лансирана је 25. новембра 2020. године. Ова база је настала у сарадњи Генералног директората за пољопривреду и рурални развој Европске комисије, која је обезбедила податке о регистрованим ознакама и Завода за интелектуалну својину Европске уније – ЕУИПО, који је надлежан за развој, одржавање и дисеминацију овог алата. Ова база садржи информације о ознакама географског порекла заштићеним у Европској унији али и ван ње.

Претрага