Базе података

Преглед Е-регистара и база Завода за интелектуалну својину, као и других јавно доступних међународних база података о правима индустријске својине.

База података индустријских дизајна

База садржи дизајн и пријаве дизајна које су поднете или регистроване у Заводу за интелектуалну својину Србије.
Подаци се свакодневно ажурирају, а доступни су и у бази Design View, где су расположиве напредне опције претраге.

ZIS
Претрага

Hague Express база

Овде можете претраживати Hague Express базу – међународну базу за индустријски дизајн у оквиру Хашког система за међународну регистрацију индустријског дизајна.

WIPO website

Класификације за индустријски дизајн

Тринаесто издање Међународне класификације за индустријски дизајн (Локарнске класификације) доступно је на енглеском и француском језику на сајту Светске организације за интелектуалну својину

WIPO website

DesignView

DesignView представља централизовани приступни систем који пружа информације о регистрованим дизајнима свих завода држава учесница, у јединственом формату и независно од тога који завод пружа релевантне податке. Алат за претраживање дизајна је базиран на подацима из регистара завода држава учесница, као и организација WIPO и EUIPO.

Претрага