Базе података

Преглед Е-регистара и база Завода за интелектуалну својину, као и других јавно доступних међународних база података о правима индустријске својине.

Претрага евиденција ауторских дела и предмета сродних права

Сходно члану 202. Закона о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС”,бр. 104/09, 99/11, 119/12 и 29/16 – одлука УС) Завод за интелектуалну својину води евиденцију ауторских дела и предмета сродних права.

Претраживање и увид у Е-базу евидентираних и депонованих ауторских дела и предмета сродних права могу извршити сва заинтересована лица на основу следећих критеријума:

  • деловодни број предмета;
  • врста дела;
  • форма дела;
  • наслов дела;
  • имена, презимена, адресе и држављанства подносиоца пријаве;
  • имена, презимена, адресе и држављанства аутора пријаве;
  • пуномоћник;
  • датум подношења и
  • редни број предмета.

Претрага се врши уношењем једне или више речи у поље за претрагу (прво са леве стране) избором једног од критеријума за претрагу који су понуђени у истом пољу кликом на стрелицу.

Напомена:
Уколико реч садржи слова čćšđž може да се деси да се не појави тражени податак, у том случају потребно је користити слова ccsdz и поновити претрагу.

Свако заинтересовано лице може да поднесе писани захтев и уз доказ о плаћању републичке административне таксе у износу од 1.660,00 динара да захтева од Завода за интелектуалну својину издавање уверења о подацима у вези са правима интелектуалне својине о којима се води службена евиденција.

Претрага евиденције

Регистар произвођачких кодова и издатих лиценци за оптичке дискове

На следећем линку можете погледати Регистар додељених произвођачких кодова и издатих лиценци за оптичке дискове у Републици Србији.

Регистар додељених произвођачких кодова и издатих лиценци за оптичке дискове(pdf)