Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

КОНТАКТИ

Завод за интелектуалну својину
11158 Београд, Кнегиње Љубице 5
Република Србија


Радно време Завода за интелектуалну својину је: 7:30-15:30


E-mail контакт Завода:
zis@zis.gov.rs

E-mail контакт Едукативно-информативног центра у Заводу за интелектуалну својину:
info.eic@zis.gov.rs

Информације о преметима у поступку

ТЕЛЕФОНИ У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ


ЦЕНТРАЛА: (011) 20-25-800

(Уколико нисте сигурни које право вас интересује, назовите наведени број, објасните укратко оператору шта је предмет вашег интересовања и он ће вас спојити са надлежним службеником).

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРАВИМА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Основне информације о жиговима:
(011) 20-25-841, 20-25-842, 20-25-839; 20-25-948

• Основне информације о патентима:
(011) 20-25-842; 20-25-972; 20-25-916; 20-25-926; 20-25-835.

• Основне информације о индустријском дизајну:
(011) 20-25-958, 20-25-957.

• Основне информације о ауторском и сродним правима:
(011) 20-25-862; 20-25-860; 20-25-881.

• Телефонске информације о регистрованим правима индустријске својине:
- регистрованим жиговима: (011) 20-25-810;
- регистрованим патентима: (011) 20-25-808;
- регистрованим малим патентима и дизајну: (011) 20-25-807;
- упису промена у регистре: (011) 20-25-844.

• Телефонске информације о активностима Центра за едукацију и информисање:
(011) 20-25-835, 20-25-841, 20-25-972, 20-25-916, 20-25-926

• Информације у вези са Е-пријавом:
(011) 20-25-841, 20-25-823;

___________________________________________________________________________

НАПОМЕНА: Природа посла службеника Завода је таква да они током радног времена морају да бораве и ван канцеларије. У том случају, молимо вас да покажете стрпљење и да поновите касније позив. Уколико ни тада не остварите контакт, будите слободни да позовете некога од руководилаца Завода.
Молимо вас да уколико имате питање у вези предмета који се налази у поступку користите контакт форму „Информације о предметима у поступку“ и контактирате надлежног службеника путем наведене адресе електронске поште или путем телефона у периоду од 14:00-15:00 часова сваког радног дана.

__________________________________________________________________________

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ У ЗАВОДУ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУДиректор:
Владимир Марић
(011) 20-25-902

СЕКТОР ЗА ПАТЕНТЕ

Помоћник директора: Aлександра Михаиловић (011) 20-25-929

Одељењe за машинство, општу технику и електротехнику:
• Начелник: Наташа Миловановић (011) 20-25-908
• Снежана Шарбох (011) 20-25-910
• Мирјана Јелић (011) 20-25-924
• Зорица Петровић (011) 20-25-918
• Саша Здравковић (011) 20-25-972
• Милан Миљевић (011) 20-25-920
• Драган Васиљевић (011) 20-25-919

Одсек за хемију и хемијску технологију:
• Начелник: Јелена Томић-Кесер (011) 20-25-925
• Оливера Ђеновић (011) 20-25-917
• Јелена Тешић (011) 20-25-926
• Зорица Обрадовић (011) 20-25-916
• Милица Терзић (011) 20-25-912
• Ивана Крџић (011) 20-25-915

Одсек за правна питања патената:
• Начелник: Марија Даскаловић Илић (011) 20-25-930
• Љиљана Николић (011) 20-25-928
• Ивана Жикић (011) 20-25-931
• Снежана Лазић (011) 20-25-904
• Маја Милићевић (011) 20-25-907
• Љиљана Милетић (011) 20-25-904
• Драгољуб Муцић (011) 20-25-906

СЕКТОР ЗА ЗНАКЕ РАЗЛИКОВАЊА

Помоћник директора:
Марија Божић (011) 20-25-941

Одељење за жигове:
• Начелник: Милена Марсенић (011) 20-25-934

Извршиоци у поступку по националним пријавама жигова:
• Гордана Ковијанић (011) 20-25-880
• Јованка Самарџић (011) 20-25-932
• Ивана Дамњановић (011) 20-25-864
• Наташа Динић (011) 20-25-868
• Марија Белчевић (011) 20-25-956
• Сандра Раичевић (011) 20-25-948
• Маја Вуксановић (011) 20-25-960
• Виолета Илиевска Ђорђевић (011) 20-25-975
• Игор Грујић (011) 20-25-933

Извршиоци за међународно регистроване жигове:
• Марија Петровић (011) 20-25-942
• Данијела Новаковић (011) 20-25-878
• Милица Адамовић (011) 20-25-946
• Снежана Груловић (011) 20-25-939

Група за индустријски дизајн и ознаке географског порекла:
• Гордана Стојановић Јовчић (011) 20-25-958
• Вања Стијаковић (011) 20-25-957
• Милица Адамовић (011) 20-25-946 (ОГП)

ОДСЕК ЗА АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА

Шеф Одсека: Зорица Гулас (011) 20-25-832
• Наташа Хасура (011) 20-25-860
• Милош Расулић (011) 20-25-862

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕГИСТРЕ

Начелник: Биљана Јовичић (011) 20-25-980
Правна питања: Јелена Костић (011) 20-25-844
Регистар патената: Тања Марковић (011) 20-25-808
Регистар малих патената, дизајна и ОГП: Светлана Живовић (011) 20-25-807
Регистар жигова: Јасмина Арсић (011) 20-25-810
Ескпедиција: Јелена Богосављевић (011) 20-25-805
Писарница:
• Тијана Милетић (011) 20-25-811
• Мирјана Јанковић (011) 20-25-801
• Маја Поповић (011) 20-25-803

ГРУПА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Руководилац: Татјана Стевановић (011) 20-25-951
• Драгана Перишић (011) 20-25-903
• Мара Калајџијевић (011) 20-25-954


ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

ЕИЦ: (011) 20-25-835;  (011) 20-25-840
• Светлана Радосављевић (011) 20-25-841
• Јасна Делибашић (011) 20-25-842
• Татјана Танасковић (011) 20-25-938

Чланови Центра из Сектора за патенте:
• Саша Здравковић (011) 20-25-972
• Зорица Обрадовић (011) 20-25-916
• Јелена Тешић (011) 20-25-926

ОСТАЛИ ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

• Одсек за информациони систем: Алексеј Перић, шеф Одсека (011) 20-25-848
• Група за финансије: Сандра Јовановић, руководилац Групе (011) 20-25-955
• Одсек за управљање кадровима и опште послове: Владимир Танкосић, шеф Одсека (011) 20-25-861
• Информације од јавног значаја и упис у листу заступника: Биљана Јовичић, начелник Одељења за регистре (011) 20-25-980
• Информације о полагању заступничког испита: Данијела Новаковић (011) 20-25-878
• Библиотека Завода: Јасна Делибашић (011) 20-25-842
• Администратор друштвених мрежа: Татјана Танасковић (011) 20-25-938
• Лице одговорно за одржавање веб презентације: Драгана Томић Стоиљковић (011) 20-25-976

Званична Facebook страница Завода за интелектуалну својину

Званични You Tube канал Завода за интелектуалну својину

Званична LinkedIn страница Завода за интелектуалну својину

Званична Instagram страница Завода за интелектуалну својину

Званични Twitter налог Завода за интелектуалну својину

Уплатни рачуни

Уплатни рачун за административне таксе:
Назив рачуна: Републичке административне таксе
840-30880845-62
позив на број 97 44018
Прималац: Завод за интелектуалну својину – Републичке административне таксе
Сврха уплате: основ уплате и/или број под којим се право води у регистрима Завода за интелектуалну својину