Вести

О нама

Информатор о раду

Права интелектуалне својине

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Електронско подношење пријава у Заводу за интелектуалну својину

Пријаве и поднесци се електронским путем могу поднети сваког радног дана у радно време Завода за интелектуалну својину од 7:30 до 15:30 часова.
Све пријаве и поднесци поднети електронским путем после 15:30 часова третираће се као да су поднети наредног радног дана у 7:30 часова.

Систем за електронско подношење доступан је на следећој адреси: http://eusluge.zis.gov.rs/

Корисничко упутство се налази на адреси на овом линку (кликните на линк).

Поруке у вези електронског подношења можете слати на адресу:

За додатне информације у вези са електронским подношењем пријава можете нас позвати на телефон: 011 2025841.
Уз техничких разлога, сервис е-Плаћање за преузимање инструкције за плаћање може бити привремено недоступан. Да бисте тада извршили подношење, изаберите опцију "Плаћам на други начин" . У овом случају, доказ о уплати одговарајућег износа нам доставите електронском поруком.