Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке у 2019. години
ЈН 07/19: Набавка покретних клима уређаја


ЈН 06/19: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину


ЈН 04/19: Набавка електронскe комуникационe услугe фиксне телефонијеЈН 03/19: Набавка (продужење) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својинуЈН 02/19: Набавка услуге систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину
ЈН 01/19: Набавка услуга израде и штампањаЈавне набавке у 2018. години
ЈН 08/18: Набавка услуга надоградња постојеће ИПАС апликације (развој постојеће програмске апликације е-Пријава)


ЈН 07/18: Набавка мрежне опреме


ЈН 06/18: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину
ЈН 05/18: Набавка покретних клима уређаја


ЈН 04/18: Набавка услуге систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
-
одговор понуђачу


ЈН 03/18: Набавка (продужење) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору


ЈН 02/18: Набавка електронскe комуникационe услугe фиксне телефоније

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору


ЈН 01/18: Набавка услуга израде и штампања

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2
- обавештење о закљученом уговору за партију 3
- обавештење о закљученом уговору за партију 4
- обавештење о закљученом уговору за партију 5
- обавештење о закљученом уговору за партију 6