Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Јавне набавке у 2017. години

ЈН 06/17: Набавка услуга посредовањa при набавци авио карата и других путних карата и хотелског смештаја за потребе обављања службених путовања у земљи и иностранству запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору за партију 1
- обавештење о закљученом уговору за партију 2
ЈН 05/17: Набавка услуга развоја постојеће програмске апликације е-Пријава (надоградња постојеће ИПАС апликације)

- обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору
ЈН 04/17: Набавка (продужење важења) лиценци коришћења антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину:

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- измена и допуна конкурсне документације
- одлука о додели уговора
ЈН 03/17: Набавка услугe систематског прегледа запослених у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуда
- конкурсна документација
- одговор понуђачу
- oдговор понуђачу 2
- одлука о додели уговора

- обавештење о закљученом уговору