Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈН 02/15: Набавка (продужење) лиценци коришћење антивирусне заштите за потребе Завода за интелектуалну својину

- позив за подношење понуде
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору
ЈН 04/15: Кречење службених просторија у Заводу за интелектуалну својину

- позив за подношење понуде
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору