Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Оптички дискови

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

- Извештај о извршењу јавних набавки за 2014. годину (pdf)
ЈН 02/2014: јавна набавка мале вредности – Продужење лиценце за коришћење антивирусне заштите
- позив за подношење понуде
- конкурсна документација
- одлука о додели уговора
- обавештење о закљученом уговору