Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ТАКСЕ

  • Поштовани корисници услуга Завода за интелектуалну својину,
Народна скупштина Републике Србије 6.12.2019. године донела је нови Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 86/19. Према том Закону, заштита права индустријске својине биће јефтинија за оне подносиоце који пријаве патента, малог патента, индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције буду подносили електронским путем. Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50% од прописане таксе, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25% од прописане таксе.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ЖИГОВИМА И ИНДУСТРИЈСКИМ ДИЗАЈНОМ

Неретко нам се корисници обраћају поводом пријема позив за плаћање такси за регистрацију и/или продужење важења жига, односно одржавања индустријског дизајна и уписа у регистар од стране неовлашћених агенција и организација.

У вези са тим, УПОЗОРАВАМО подносиоце пријава и заступнике да не врше уплату новчаних износа по налогу ових неовлашћених сервиса, агенција и организација. Реч је о организацијама које нису овлашћене за регистрацију, одржавање права или упис права у базе: Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), Заводa за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO) и Завода за интелектулну својину Републике Србије.

Више информација и списак ових неовлашћених организација можете наћи на сајту Светске организације за интелектуалну својину (WIPO), на линку https://www.wipo.int/madrid/en/fees/invoices.html, и Заводa за интелектуалну својину Европске уније (EUIPO), на линку https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/misleading-invoices.

Такође, за све додатне информације увек се можете обратити Заводу за интелектуалну својину Републике Србије путем мејла