Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ЖИГОВИ

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

Изаберите област која Вас интересује

О ЖИГУ
У овој секцији се налазе питања и одговори на тему жига, подобних и неподобних знакова, врста жигова и значају заштите жигова.
ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ
Избором ове секције сазнаћете више о потребним корацима пре подношења пријаве за признање жига, поступку подношења пријаве, класификацији роба и услуга, као и о активностима након подношења пријаве за признање жига.

О НОСИОЦУ ПРАВА
У овом делу можете сазнати више о томе ко може поднети пријаву за признање жига и када је потребно ангажовати адвоката.
НАЈЧЕШЋЕ НЕДОУМИЦЕ СТРАНАКА
Ако Ваше питање није у вези са претходно понуђеним секцијама, потражите одговор у делу "Најчешће недоумице странака".