Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА

ЖИГОВИ

Основна питања о међународном жигу

1. На основу којих међународних прописа се врши међународна заштита жига?

На основу одредаба Мадридског аранжмана о међународном регистровању жигова (“Службени лист СФРЈ – Међународни уговори бр. 2/74), Протокола који се односи на Мадридски аранжман (“Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори” бр. 2/98) и Правилника за њихово извршење (“Гласник интелектуалне својине” бр. 4/98).


2. Ко може да поднесе захтев за међународно регистровање жига?

Држављанин Републике Србије, лице које има пребивалиште на територији Републике Србије и правно лице које на територији Републике Србије има озбиљно и стварно индустријско или трговинско предузеће.

3. Да ли је за међународно регистровање жига неопходно предходно поднети домаћу пријаву?

Јесте! Пре или истовремено са подношењем захтева за међународно регистровање жига неопходно је поднети домаћу пријаву жига чија садржина одговара захтеву за међународно регистровање (исти пријавилац, идентичан знак и исти или шири списак робе и услуга).

4. У ком случају се може тражити признање међународног права првенства?

Уколико Mеђународни биро прими међународну пријаву у року од 6 месеци од датума подношења домаће пријаве жига, међународни жиг ће имати право првенства домаће пријаве жига (чл. 4. Париске конвенције о заштити индустријске својине).

5. Какву заштиту ужива међународно регистрован жиг?

Жиг регистрован на основу Мадридског аранжмана и Мадридског протокола ужива исту заштиту као да је регистрован на основу пријаве непосредно поднете заводу назначене земље.

Жиг се међународно региструје за период од 10 година, а регистровање се може обновити неограничени број пута. Међународни жиг је везан за националну регистрацију у периоду од 5 година рачунајући од дана међународног регистровања, те престаје да важи ако у наведеном периоду престане да важи национална регистрација.

6. У којим се земљама може остварити заштита?

Списак земаља и међународних организација у којима се може остварити међународна заштита налази се на линку:
(http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)

Напомена: Заштита се не може тражити одвојено за Белгију, Холандију и Луксембург, већ само за све три земље заједно као целину (Бенелукс), а плаћа се само једна додатна или индивидуална такса

7. Коме се подноси захтев за међународно регистровање жига?

Заводу за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице 5, 11000 Београд, на обрасцу МЖ-1

За сваки жиг подноси се посебан захтев, у два примерка.

8. Које податке мора да садржи захтев за међународно регистровање жига?

 • назив фирме, односно презиме и име подносиоца пријаве;
 • седиште, односно адресу подносиоца пријаве;
 • податке о пуномоћнику, ако се захтев подноси преко пуномоћника;
 • уписати знак ако се састоји само од слова или од бројева или њихових комбинација, као и назначење да се ради о некој од посебних врста жигова, ако је у питању такав жиг. Уколико знак садржи слова која нису представљена латиницом и бројеве који нису римски или арапски, транслитерацију слова на латиницу и бројева на арапске бројеве.
 • списак производа, односно услуга за које се тражи заштита жигом на француском језику;
 • број и датум пријаве домаћег жига, односно број регистрованог жига за који се подноси захтев за међународно регистровање;
 • боје или комбинације боја описане на француском језику, ако је жиг заштићен у боји, с тим што се наводе и црна и бела боја;
 • земље за које се тражи заштита.

9. Колико износи домаћа такса за међународно регистровање?

Осам  хиљада и две стотине десет динара (8.210,00) динара. Подносилац пријаве обавезно треба да достави Заводу доказ о извршеној уплати.

10. Други обавезни елементи који се подносе уз захтев

У прилогу захтева за међународно регистровање доставља се:

 • 2 примерка жига у црно-белој техници, односно у боји, ако жиг садржи графичко решење или ако је представљен нарочитим типом слова. Отисци или фотографије морају бити јасни за пресликавање и штампање у свим детаљима. Величина отиска или фотографије не сме износити више од 80mm са сваке стране. Растојање између најудаљеније тачке не сме бити мање од 15mm;
 • Уколико списак не може да стане на одговарајуће место на захтеву, подносилац пријаве треба да га достави у прилогу, у два истоветна примерка. Списак може садржати само неке од производа или услуга из списка предмета пријаве жига, односно жига, и бити посебно састављен за одређену земљу. Списак производа и услуга саставља се на исти начин као за пријаву домаћег жига, тј. по реду класа међународне класификације;
 • пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника.

11. Међународне таксе

Међународни биро наплаћује таксе за међународно регистровање, које се плаћају по приему закључка Завода у швајцарским францима (ЦХФ), након што Завод утврди да поднети захтев за међународно регистровање жига испуњава законом прописане услове.

Износ такси у швајцарским францима, за међународну регистрацију жига, можете израчунати на сајту Светске организације за интелектуалну својину (WIPO) на адреси http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep. Израчунавање се врши назнаком кода земље (или земаља) у којој подносилац пријаве жели да заштити свој знак. Такође, подносилац захтева треба обавезно да под ставком office of origin назначи да је реч о Републици Србији (РС), да наведе број класа на које се знак односи, као и да наведе да ли знак садржи графичко решење или не. Уколико је реч о колективном жигу, потребно је чекирати и то поље, као и да ли је знак у боји.

12. Кодови земаља чланица Мадридског аранжмана и Протокола

AL Албанија
AG Антигуа и Барбуда
AM Јерменија
AN Холандски Антили
AT Аустрија
AU Аустралија
AZ Азербејџан
BA Босна и Херцеговина
BE Белгија
BG Бугарска
BH Бахреин
BT Бутан
BW Боцвана
BX Бенелукс (Белгија, Холандија, Луксембург)
BY Белорусија
CH Швајцарска
CN Кина
CU Куба
CY Кипар
CZ Чешка република
DE Немачка
DK Данска
DZ Алжир
EE Естонија
EG Египат
EM Европска Унија
ES Шпанија
FI Финска
FR Француска
GB Велика Британија
GE Грузија
GR Грчка
HR Хрватска
HU Мађарска
IE Ирска
IR Иран
IS Исланд
IT Италија
JP Јапан
KE Кенија
KG Киргистан
KP Кореја (демократска народна република)
KR Република Кореја
KZ Казахстан
LI Лихтенштајн
LR Либерија
LS Лесото
LT Литванија
LU Луксембург
LV Летонуија
MA Мароко
MC Монако
MD Молдавија
ME Црна Гора
MK Македонија
MN Монголија
MZ Мозамбик
NA Намибвија
NL Холандија
NO Норвешка
PL Пољска
PT Португалија
RO Румунија
RS Србија
RU Руска федерација
SD Судан
SE Шведска
SG Сингапур
SI Словенија
SK Словачка
SL Сијера Леоне
SM Сан Марино
SY Сирија
SZ Свазиленд
TJ Таџикистан
TM Туркменистан
TR Турска
UA Украјина
US САД
UZ Узбекистан
VN Вијетнам
ZM Замбија


Захтев за међународно регистровање жига (Образац МЖ-1)
( PDF_format ) (WORD_format)

Захтев за територијално проширење међународног жига (Образац МЖ-2)
( PDF_format ) (WORD_format)

Упутство о поступку међународне заштите жигова
(PDF_format )