Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Од 1. јула 2013. године почиње примена одредаба Закона о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11) у вези са сертификатом о додатној заштити, када носиоци патената могу поднети захтев на обрасцу СДЗ-1, према упутству за подношење захтева.

• Захтев за признање сертификата о додатној заштити (Образац СДЗ-1)
(PDF_format) (WORD_format)

Упутство за подношење захтева за признање сертификата о додатној заштити