Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

(1) Уместо формулара, за брже и јефтиније подношење можете корисити систем еПријава


ПАТЕНТИ

Обрасци

Захтев за признање патента (Образац П-1)
( WORD_format )

Захтев за упис променe имена и адресе (Образац П-2)
( WORD_format )

Захтев за упис преноса патента или пријаве патента (Образац П-3)
( WORD_format )

Захтев за упис уговора о лиценци (Образац П-4)
( WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац МП-1)
( WORD_format )

Захтев за упис европског патента/проширеног европског патента у Регистар патената (Образац ЕП)
( WORD_format )

Захтев за признање патента (Образац PCT/RS)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
(WORD_format )

Захтев за признање малог патента (Образац PCT/RS-MП)
Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
( WORD_format )

Захтев за признање сертификата о додатној заштити (Образац СДЗ-1)
(WORD_format)

Упутства


Упутство о начину састављања пријаве за заштиту проналаска
(PDF_format)

Видео упутство за састављање пријаве за заштиту проналаска малим патентом
(YouTube link)

Упутство за подношење пријавa у области биотехнологије
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за упис eвропског патента/проширеног европског патента у Регистар патената
(PDF_format)

Упутство за подношење захтева за признање сертификата о додатној заштити
(PDF_format)

Примери уредно састављених пријава

Пример уредно састављене пријаве из области биотехнологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области фармације
(PDF_format)

Примери формулација патентних захтева за супстанце за употребу у медицини
(PDF_format)


Пример уредно састављене пријаве из области хемијске-технологије
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области електротехнике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области технологије хране
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области грађевинарства
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области енергетике
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области пољопривреде
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области транспортне амбалаже
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области биљних мешавина-чај
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве из области праналазака примењених на рачунару
(PDF_format)

Пример уредно састављене пријаве којом је затражена заштита за уређај, поступак и производ - јединство проналаска
(PDF_format)