Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање ради оцене новости техничког решења

(Тарифни број 134ђ)

Сврха претраживања
На питање да ли је одређено техничко решење ново, одговор даје претраживање ради оцене новости. Оваква врста услуге може користити:
- за припрему стратегије патентирања,
- као основа за припрему патентне пријаве,
- као основ за описивање стања технике у патентној пријави.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга претраживања спроводи се на основу достављеног писаног захтева који садржи јасан опис једног техничког решења и један или више патентних захтева (евентуално цртеж, хемијску формулу, …). Претраживање се обавља у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, као и у доступној непатентној литератури. Кориснику се доставља извештај о претраживању који садржи стратегију претраживања (класификационе симболе и кључне речи), базе података у којима је претраживање вршено и листу докумената разврстаних по значају за новост техничког решења подносиоца захтева, наведених као:
- документа од посебног значаја,
- документа од значаја,
- документа значајна као информације о области технике којој припада техничко решење.

Напомена:
Завод за интелектуалну својину, у оквиру ове услуге не даје писано мишљење о патентибилности.

Такса
За израду извештаја о претраживању у погледу новости, подносилац захтева плаћа 13.380 динара.