Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање на основу библиографских података

(Тарифни број 134в)

Сврха претраживања
У оквиру ове услуге корисник добија информације у вези са патентном заштитом проналаска на основу библиографских података које корисник доставља Заводу. Ова врста извештаја може бити корисна:
- за процену ризика од повреде права и могућег захтева за накнаду штете,- за увид у додатне информације, као што су промена власника патента, трајање патента и друге промене и рокови везани за патент/патентну пријаву,
- при закључивању уговора о лиценци,
- за праћење активности конкуренције/пословног партнера.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга израде извештаја спроводи се на основу библиографских података као што су: број документа, приоритетни подаци, име подносиоца пријаве / носиоца патента, имена проналазача. Претраживање се обавља у расположивим националним и међународним базама патентних докумената. Кориснику се доставља извештај о претраживању који, у зависности од захтева странке, садржи: листу релевантних докумената са библиографским подацима, информацију о постојању и правни статус у Републици Србији.

Таксе
За извештај о претраживању патентне документације, на основу библиографских података, подносилац захтева плаћа:
1) за претраживање по имену или називу подносиоца пријаве патента или проналазача:
- 2.150 динара, за навођење библиографских података до 10 патентних докумената,
- 140 динара, за навођење библиографских података преко 10 патентних докумената, за сваки следећи документ,
2) 2.650 динара, за претраживање по броју патентног документа (аналог) или приоритетним подацима патентних докумената,
3) 480 динара, за одређивање правног статуса у Републици Србији на основу RS/YU броја патентног документа.