Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Информативне услуге претраживања у области патената

Завод за интелектуалну својину пружа посебне услуге претраживања у области патената. Ове услуге имају за циљ обезбеђивање информација на основу којих корисници могу донети одлуку о покретању поступка патентирања, избећи повреду права, купити или продати лиценцу, улагати у развој производа, идентификовати потенцијалног партнера и друго.
Услуге претраживања обављају стручњаци Завода, користећи доступне професионалне алате и различите методе претраживања, на захтев корисника.
Информативне услуге претраживања обухватају:
- претраживање на основу библиографских података,
- претраживање у присуству странке,
- претраживање патентне документације на основу описа техничког решења,
- претраживање у погледу патентне заштите у Републици Србији,
- претраживање ради оцене новости техничког решења,
- израда извештаја са мишљењем о патентибилности техничког решења,

  • Висину такси за информативне услуге претраживања и упутство за уплату можете видети овде
Напомена
Резултат услуге претраживања представља информацију намењену кориснику услуге која нема правно дејство на управни поступак који се води у Заводу за интелектуалну својину.

Контакти
• за информације о претраживању на основу библиографских података и у присуству странке: (011) 20 25 835 или email: ,
• за информације о услугама претраживања:
- у области хемије и биотехнологије: (011) 20 25 925 или email: ,
- у области машинства, електротехнике и опште технике: (011) 20 25 908 или email: .