Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање на основу нестандардног захтева корисника

(Тарифни број 134з)

Сврха претраживања
Завод за интелектуалну својину може извршити претраживање на основу посебних захтева корисника. Услуга претраживања спроводи се на основу достављеног захтева који садржи јасно постављене критеријуме за претраживање.

Такса
За израду нестандардног извештаја о претраживању патентне документације на основу писаног захтева, подносилац захтева плаћа:
- 2.150 динара, за прва два сата претраживања,
- 540 динара, за сваки наредни сат претраживања.

Напомена:
Уколико Завод утврди да се нестандардни захтев односи на једну од постојећих услуга (опис техничког решења, правна заштита у Републици Србији, ради оцене новости техничког решења, извештај о патентибилности техничког решења) о томе ће усмено, уз састављање службене белешке, или писано, обавестити подносиоца захтева. У том случају, подносилац захтева треба да поступи у свему како је прописано за одговарајућу врсту услуге.