Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање патентне документације на основу описа техничког решења

(Тарифни број 134д)

Сврха претраживања
Претраживање патентне документације пружа преглед техничких решења која су већ позната у одређеној области технике. Око 80% информација доступних у патентној документацији није доступно ни на једном другом месту. Оваква врста претраживања може бити корисна:
- ради избегавања непотребних трошкова на развој онога што је већ познато,
- за проналажење нових решења одређених техничких проблема,
- као извор информација за побољшања постојећих решења,
- при идентификацији конкурената или потенцијалног партнера,
- као могућ извор информација за истраживачке и развојне пројекте.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга претраживања спроводи се на основу писаног захтева који садржи јасан опис једног техничког решења. Кориснику се доставља извештај о претраживању са листом докумената у којима су описана одређена техничка решења у дефинисаној области технике. Осим тога извештај садржи и стратегију претраживања (класификационе симболе и кључне речи) и базе патентних докумената у којима је претраживање вршено.

Таксе
За израду извештаја о претраживању патентне документације на основу описа техничког решења, по једном техничком решењу, подносилац захтева плаћа:
- 16.740 динара, уколико у захтеву није наведен носилац права,
- 11.100 динара, када је претраживање ограничено на одређеног носиоца права.