Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Претраживање у присуству странке

(Тарифни број 134г)

Сврха претраживања
У оквиру комерцијалних услуга претраживања у области патената, Завод пружа услугу претраживања патентних докумената у присуству странке. Овакав начин претраживања омогућава да се са стручњаком Завода за интелектуалну својину изврши претраживање патентне документације у расположивим националним и међународним базама патентних докумената, када странци одговара, ради:
- добијања додатних информација о релевантним техничким решењима,
- упознавања са општим стањем технике,
- упознавања са потенцијалним партнерима / конкуренцијом,
- упознавања са могућностима и начинима претраживања патентних база.

Садржај захтева и опис услуге
Услуга претраживања спроводи се на усмени или писани захтев странке. Врши је стручњак Завода за интелектуалну својину, уз присуство странке, на основу података и описа техничког решења које дефинише странка. Претраживање се обавља у расположивим националним и међународним базама патентних докумената. Корисник стиче увид у начин постављања упита за претраживање одабиром и уносом кључних речи, класификационих симбола, имена проналазача / подносиоца пријаве и других података корисних за усмерену претрагу патентних докумената.

Напомена:

Завод за интелектуалну својину, у оквиру ове услуге, не даје писани извештај.

Такса
За претраживање патентне документације на усмени или писани захтев, које врши стручњак Завода за интелектуалну својину у присуству странке, подносилац захтева плаћа 4.330 динара.