Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Захтев за регистровање ознаке географског порекла (Образац Г-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за обнову статуса овлашћеног корисника ознаке географског порекла (Образац О-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене у регистре овлашћених корисника ознаке географског порекла (Образац О-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за међународно регистровање ознаке географског порекла (Образац МГ-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за регистровање ознаке географског порекла на нивоу Европске заједнице ( ЕУГ-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за измену података о специфичним карактеристикама производа (Образац О-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )