Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

Е-регистар ознака географског порекла

Е-регистар ознака географског порекла са овлашћеним корисницима доступан је на адреси: http://reg.zis.gov.rs/ogpreg/

Табеларни преглед ознака географског порекла расположив је и у документу: Registrovane-oznake-geografskog-porekla.pdf.
Преглед је ажуриран дана 18. новембра 2016. године.