Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБРАСЦИ И УПУТСТВА

(1) Уместо формулара, за брже и јефтиније подношење можете корисити систем еПријава


ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН

Захтев за признање права на индустријски дизајн (Образац Д-1)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна (Об. Д-2)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис промене имена и адресе у регистар (Образац Д-3)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве (Образац Д-4)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за упис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (Образац Д-5)
( PDF_format ) (WORD_format )

Захтев за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве (Образац Д-6)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Захтев за продужење важења права на индустријски дизајн (Образац Д-7)
( PDF_format ) ( WORD_format )

Упутство о начину састављања и подношења пријаве за признање права на индустријски дизајн
(PDF_format )
Пример захтева за решерш индустријског дизајна

( PDF_format) (WORD_format)

Пример захтева за решерш индустријског дизајна на име носиоца
( PDF_format) (WORD_format)
Захтев за међународно регистровање индустријског дизајна (Об. МД-1)

( PDF_format ) ( WORD_format )

Информација о поступку међународне заштите индустријског дизајна
( PDF_format )