Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА КОЛЕКТИВНИМ ОСТВАРИВАЊЕМ ПРАВА

У овој секцији можете погледати одговоре на најчешћа питања у вези са надзором над радом организација за колективно остваривање права.
У овој секцији можете погледати одговоре на најчешћа питања која о организацијама за колективно остваривање права постављају аутори и носиоци права.
У овој секцији можете погледати одговоре на најчешћа питања која о организацијама за колективно остваривање права постављају корисници.
У овој секцији можете погледати одговоре на најчешћа питања која се постављају у вези са добијањем дозволе за колективно остваривање права.