Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ПОВРЕДА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Заштита права интелектуалне својине од повреде

О различитим темама и бројним могућим недоумицама у вези са повредом права интелектуалне својине можете се упознати у нашем издању "Заштита права интелектуалне својине од повреде". У овој публикација ћете пронаћи одговоре на следећа питања:
- шта се сматра повредом?
- зашто је битно спречавање повреде права?
- шта носилац права може да учини како би спречио повреду свог права?
- које конкретне акције носилац права може да предузме када сумња да је у питању повреда?
- који органи су надлежни за принудно спровођење права?
- о чему треба водити рачуна пре покретања поступка пред надлежним судом
- које санкције може да сноси повредилац?
- како добити овлашћење за коришћење туђег права интелектуалне својине?
- која је надлежност Завода у вези са повредом права?

Преузмите издање "Заштита права интелектуалне својине од повреде" (pdf)

Преузмите издање "Анализа кривотворења и пиратерије у Србији" (pdf)