Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОДЛАЗАК ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

20. октобар 2006.

Проф. др Слободан Марковић на лични захтев разрешен је Решењем Владе Србије дужности директора Завода за интелектуалну својину 5. октобра 2006. године. Од 19. октобра исте године на основу Закључка Владе Републике Србије госпођа Бранка Тотић поред послова помоћника директора обавља и послове директора Завода за интелектуалну својину.