Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СЕМИНАР О САСТАВЉАЊУ ПАТЕНТНИХ ПРИЈАВА

16. новембар 2006.

На Семинару "Састављање патентних пријава" који су организовали Европски завод за патенте и Европске агенција за реконструкцију учествовали су сви зантересовани са састављање и подношење патентних пријава у Србији. Циљ овог семинара јесте побољшање патентних пријава у Србији, као и унапређење јавне свести о потреби заштите интелектуалне својине.

Паскал Фликс из Европског завода за патенте подсетио је да је заштита интелектуалне својине неопходна за развој националне привреде, као и за укључивање Србије у регионалне и глобалне економске токове. Директор Завода за интелектуалну својину в.д, госпођа Бранка Тотић, указала је да је потребно да Србија још више ради на заштити интелектуалне својине, јер је ова област обухваћена споразумима о асоцијацији и стабилизацији са ЕУ и СТО. Прописи у Србији су у великој мери усклађени са директивама ЕУ, али се још увек слабо примењују.