Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

VIII састанак Kомитета за сарадњу CARDS Регионалног IPR пројекта за Западни Балкан

23. новембар 2006.

Дана 23. новембра 2006. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина, одржан је последњи састанак Комитета за сарадњу CARDS Регионалног IPR пројекта за Западни Балкан. Завод за интелектуалну својину Републике Србије представљале су г-ђа Бранка Тотић, в.д. директор и г-ђа Емина Куленовић-Грујић, CARDS контакт особа...

Пре почетка рада VIII -ог, последњег састанка Комитета за сарадњу, сви чланови су присуствовали великој Конференцији за штампу поводом завршетака Пројекта. На конференцији су говорили директор Института за интелектуално власништво БиХ г-ђа Лидија Вигњевић, помоћник министра за иностране послове БиХ, г-дин Gérard Giroud, ЕПО и г-дин Hendrick van Maele, из Европске комисије.

У 11:30 у сали хотела Holiday Inn одржан је последњи састанак Комитета за сарадњу CARDS Регионалног IPR пројекта за Западни Балкан. Дневни ред је нешто био измењен због значаја најновије одлуке Европске комисије, DG Enlargement о наставку Регионалног IPR пројекта за Западни Балкан али сада у оквиру нових IPA прет-приступних инструмената финансирања Европске Уније, о чему је врло детаљно известио г-дин Hendrick van Maele, руководилац пројекта у Европској комисији. Како ће овај практично нови регионални пројекат бити доста измењен у односу на број држава-корисница и циљеве CARDS пројекта, развила се дискусија о заједничким циљевима и видовима регионалне сарадње у области заштите интелектуалне својине које би требао да обухвати нови пројекат. Предлоге су изложили представници ЕПО, који ће поново бити главни партнер за примену, као и сви представници националних завода земаља-корисница старог и новог регионалног пројекта ЕУ.

Током послеподневног дела VIII састанка Kомитета, прво су разматрани извештаји о последњим активностима у оквиру Порјекта, који званично траје до 11. децембра 2006.г, а то су : кадровске промене, техничка помоћ заводима у БиХ и Албанији, стање на изради националних методологија испитивања у жиговима и о семинару о географским ознакама у Црној Гори.

Господин Pascal Phlix, руководилац CARDS Регионалног IPR пројекта за Западни Балкан у Европском заводу за патенте, у последњем делу састанка изложио је концепт припреме последњег извештаја у оквиру CARDS 2002 IPR пројекта, као и статистику која се односи на целокупан трогодишњи рад Пројекта.

За представнике нашег Завода и овај састанак Комитета за сарадњу у Сарајеву био је прилика за сусрете и разговоре са члановима Комитета за сарадњу CARDS из WIPO, ЕПО, са представником Европске комисије, као и са представницима свих осталих националних завода у Региону.

Посебно значајни мултилатерални неофицијелни разговори били су са г-дином Gérard Giroud-ом, генералним директором ЕПО за европске и међународне односе и г-дином Hendrick van Maele-ом, руководиоцем пројекта у Европској комисији. Од билатералних неофицијелних разговора, значајни су били сусрети са генералним директором Института за стандарде, метерологију и интелектуално власништво БиХ, као и са представницима Хрватског и Македонског завода. Поред најважније теме свих ових сусрета: завршетка рада CARDS Регионалног IPR пројекта за Западни Балкан и његових ефеката, размењена су међусобна искуства, упознавање са радом и евентуалним облицима сарадње на нивоу националних завода за интелектуалну/индустријску својину.