Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОЛАГАЊЕМ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЗАСТУПНИКЕ

27. август 2015.

Обавештавамо заинтересована лица да се у 2015. години неће организовати полагање посебног стручног испита за лица која се баве заступањем у поступку заштите проналазака, жигова, индустријског дизајна и ознака географског порекла. Одмах по ступању на снагу прописа који су релевантни за заступнике индустријске својине, одговарајућим подзаконским актима ће се уредити односна материја и ставити ван снаге важећи правилник о полагању испита из 1995. године.