Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

РАДИОНИЦА О ПАТЕНТНИМ ЗАХТЕВИМА

РАДИОНИЦА О ПАТЕНТНИМ ЗАХТЕВИМА

3. јул 2015.

Данас је у Заводу за интелектуалну својину одржана радионица о патентним захтевима за учеснике са факултета и привредних друштава, са фокусом на састављање патентних захтева из области фармације и хемије.

На радионици је било неколико представника Фармацеутског, Хемијског, Медицинског и Технолошко-металуршког факултета из Београда, Технолошког факултета из Лесковца и Природно-математичког факултета из Новог Сада. На радионици, која је била предвиђена за учеснике који већ имају нека предзнања или су похађали раније семинаре о патентном систему, патентни испитивачи су указали на значај правилно формулисаних патентних захтева као најважнијег дела патентне пријаве којим се дефинише обим заштите у патентној пријави или патенту.

Кроз примере из домаће праксе или праксе Европског завода за патенте из области фармације, предочене су специфичности патентних захтева за производ, поступак и медицинску употребу и међусобна повезаност независних и зависних патентних захтева. Такође, кроз примере из опште технике дат је преглед и указано на који начин и у ком обиму се могу преформулисати патентни захтеви у току поступка у односу на резултат испитивања и друге примедбе патентног испитивача. Учесници су показали интересовање и за друге теме а нарочито за политику интелектуалне својиине на факултетима као и за друге семинаре Едукативно-информативног центра.