Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СРБИЈА СЕ ПРИДРУЖУЈЕ TMVIEW

СРБИЈА СЕ ПРИДРУЖУЈЕ TMVIEW

6. јул 2015.

Почевши од 6. јула 2015, Завод за интелектуалну својину Републике Србије (IPORS) ставио је на располагање своју базу података о жиговима преко оруђа за претраживање TMview.

Интеграција IPORS је конкретан резултат Међународног програма сарадње којим управља OHIM са међународним партнерима.

Најновије проширење доводи до тога да је укупан број завода који учествују у TMview тачно 39, а додатак чини скоро 46.000 жигова из Србије. TMview сада обезбеђује информације и приступ за више од 27,8 милиона жигова укупно.

После увођења TМview 13. априла 2010, ово оруђе је послужило за више од 14 милиона решерша из 144 различите земље, при чему су најчешћи корисници из Шпаније, Немачке и Италије.

Можете сазнати више о овоме на адреси www.tmview.org