Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

СВЕТСКИ КОНГРЕС О БОРБИ ПРОТИВ КРИВОТВОРЕЊА И ПИРАТЕРИЈЕ

31. јануар 2007.

У Женеви је у Светској организацији за интелектуалну својину 30. и 31. јануара одржан Трећи светски конгрес о борби против кривотворења и пиратерије (http://www.ccapcongress.net) . Скуп је отворио генерални директор WIPO, др Камил Идрис, а на њему су поред 700 других делегата учествовали Ronald K. Noble, генерални секретар Интерпола, Michel Danet, генерални секретар Светске царинске организације (WCO), као и представници Савеза глобалне привреде против кривотворења (GBLAAC), Међународна асоцијација за жигове (INTA), Међународна привредна комора (ICC), и Међународна асоцијација за управљње сигурношћу (ISMA). Представник Републике Србије била је госпођа Бранка Тотић, вд директор Завода за интелектуалну својину.

Др Камил Идрис је истакао да "кривотворитељи и пирати осујећују економски развој и угрожавају здравље и сигурност. Њихови методи су усавршени, њихов замах је широк и њихови злочини траже жртве сваки дан. Несрећа кривотворења и пиратства достигла је размере епидемије. То је глобална појава која тражи глобалну акцију". Представник ОЕЦД је изложио студију о негативним последицама кривотворења за светску економију указујући да је у појединим земљама чак 30% лекова кривотворено.
Конгрес је предложио четири основне мере за борбу против пиратерије и кривотворења:

  1. Развијање законодавства
  2. Јачање институција тужилаштва, судства, царине...
  3. Неопходност блиске сарадње државног и приватног сектора у организованом спровођењу акција на спречавању и борби против пиратерије и кривотворења
  4. Неопходност ширења програма јачања свести о штетности куповине кривотворених производа.
Још једном је указано и на повезаност пиратерије и организованог криминала и да се око трећине зараде од пиратерије слива у криминалне активности. Guy Sebban, генерални секретар ICC стога је рекао: "пирати су организовани. Овај конгрес је неопходни позив привреди и владама да се уједине да би одговорили на то".