Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ИЗМЕНЕ У ИЗНОСИМА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

29. мај 2015.

Износи републичких административних такси из Тарифа републичких административних такси су измењени. Усклађени динарски износи су објављени у „Службеном гласнику РС“, број 45/2015 од 22.05.2015. године. Измењени износи се примењују од 1. јуна 2015. године.

- линк (pdf)