Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Судска пракса

Медијација

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

УСВОЈЕН ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВНОЈ ЗАШТИТИ ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА

29. мај 2015.

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама закона о правној заштити индустријског дизајна. Овај Закон је објављен 22. маја 2015. године у Службеном гласнику Републике Србије бр. 45/2015 и ступиће на снагу 30. маја 2015. године.

На следећим линковима преузмите:
- Закон о правној заштити индустријског дизајна („Сл. гласник РС“, бр. 104/09)
- Закон о изменама и допунама закона о правној заштити индустријског дизајна („Сл. гласник РС“, бр. 45/2015) – НЕЗВАНИЧНО ПРЕЧИШЋЕНА ВЕРЗИЈА