Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

26. април 2007.

И ове године, на свечаности коју је у Клубу посланика приредио Завод за интелектуалну својину Републике Србије, обележен је 26. април, Светски дан интелектуалне својине. Том приликом госпођа Бранка Тотић, вд. директора Завода упутила је јавности поруку.

"Завод се на задатку заштите стваралаштва налази од 1920. године. Тада је основан Уред за индустријску својину Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца као јединствени државни орган који ће водити управни поступак у вези са стицањем и одржавањем права индустријске својине. Од тада до данас Завод у континуитету обавља своје послове, ослоњен на значајну традицију заштите интелектуалне својине на овом простору. Упркос свим променама, ова државна организација је остала релативно постојана захваљујући посвећености свом послу који је, по природи ствари, дистанциран од пролазних идеолошких и политичких одредница.

Говорећи о традицији, ми волимо да у тренуцима кад историја ставља на пробу све вредности једног друштва, укључујући и оне које смо сматрали као неспорне, подсетимо себе на чињеницу да је Краљевина Србија била једна од једанаест држава суоснивача Париске конвенције за заштиту индустријске својине 1883. године. То значи много, али и много обавезује.

Да би одговорио изазову епохе и високим очекивањима државе и јавности, Завод има обавезу не само да прошири своју активност, већ и да је подвргне строгим стандардима ефикасности и квалитета, следећи позитивна искуства одговарајућих националних институција у Европи и свету. Започети процес европске интеграције додатно чини ту обавезу неодложном. Уз велику енергију запослених у Заводу и подршку релевантних стручних и политичких фактора из земље и иностранства, у току је рад на унапређењу не само административног, већ и образовног капацитета Завода, чиме ће бити ударени темељи за природан развој ове значајне институције у наредним деценијама и њену све бољу интеграцију са друштвеним и привредним окружењем.

Визија развоја Завода за интелектуалну својину сада је нешто сасвим конкретно. Она се може видети у низу активности које је Завод започео. Најједноставније је то приметити кроз публикације које смо припремили у сарадњи са Светском организацијом за интелектуалну својину. Публикације су намењене пословним круговима и имају за циљ да објасне везу између заштите интелектуалне својине и успешног пословања. Оне покривају све облике интелектуалне својине и уверени смо да представљају значајан корак у подизању јавне свести о смислу и улози заштите различитих права интелектуалне својине. Значајно је при том да оне неће деловати изоловано, већ заједно са савременим и поједностављеним приступом информацијама који је постигнут тиме што ће од сада базе података знакова разликовања, а од идуће године и база података домаћих патената моћи да се претражују путем Интернета. Транспарентност рада Завода појачаће и медијска кампања ширења јавне свести о значају заштите интелектуалне својине у коју ће Завод већ наредних месеци ући заједно са Европском агенцијом за реконструкцију и Европским заводом за патенте.

Свесни значаја дефинисања улоге свих релевантних институција нашег друштва (образовних, научних, истраживачких, као и управе и судства) за правилно функционисање система интелектуалне својине, Завод је спреман да започне комплексан, али неопходан посао израде Стратегије интелектуалне својине. Стратегија треба да одреди циљеве и утврди рокове и методе за њихово остваривање.

Све ово представља делотворно испуњавање мисије коју Завод има. Она се сада динамично остварује кроз нову отвореност и окренутост корисницима система заштите интелектуалне својине. Уверени смо да ова отвореност, која је већа него икада у историји Завода, заиста представља нови квалитет рада и да ће њен даљи развој бити конкретна визија којој тежимо."

Давид Јеларчић из Европског завода за патенте говорио је о резултатима CARDS националног програма унапређења рада Завода за интелектуалну својину, што је представљало својеврстан увод у представљање јавног Интернет приступа националној бази података знакова разликовања и међународној класификацији патената, обзиром да је овај велики, конкретан корак Завод направио уз помоћ Европског патентног завода и Европске агенције за реконструкцији. Реч је значајном унапређењу транспарентности система заштите интелектуалне својине у Републици Србији, јер ће база података знакова разликовања моћи да се претражује преко Интернета. Функционисање овог јавног приступа националним базама података жигова и дизајна, као и класификацији патената демонстрирале су Снежана Басара – Груловић и Данијела Златић - Шутић.

Овом приликом уручена је Сребрна плакета програму Ово је Србија Радио Телевизије Србије, који је током низа година показао посебно разумевање за потребу унапређења јавне свести о значају примене права интелектуалне својине.

По шести пут Завод за интелектуалну својину доделио је и награде на традиционалном конкурсу за ученике елитних средњих школа у Србији, који је осмислио и реализовао др Александар Петровић. Овог пута награде су добили ученици гимназије у Пожаревцу, Марина Стефановић, Милош Љубисављевић и Милица Радовановић.