Права интелектуалне својине

Вести

О нама

Информатор о раду

Прописи и документи

Повреда права интелектуалне својине

Листа заступника

Приступ информацијама од јавног значаја Заштита података о личности

Медијација

Судска пракса

Напомена

Претраживање патената

Претраживање жигова

Претраживање индустријских дизајна

Претраживање ознака географског порекла

Претраживање регистара ауторског и сродних права

Гласник интелектуалне својине

Електронска издања

Услуге информисања и едукације

Линкови

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

26. мај 2015.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи процедуре јавне расправе о:
- изменама и допунама Закона о научно-истраживачкој делатности: јавна расправа је окончана 25. маја 2015. године;
- новом Закону о иновационој делатности: јавна расправа је У ТОКУ.

У наставку су дати линкови ка сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја и сајту Фонда за иновациону делатност на којима можете наћи информације о јавној расправи о нацрту Закона о иновационој делатности:

- линк ка сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
- линк ка сајту Фонда за иновациону делатност